PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Miejscowość ......................
Dnia ......................

OŚWIADCZENIE


Jako rodzice chrześcijańscy poznaliśmy wartość dojrzałej wiary.
Podczas udzielenia sakramentu chrztu naszemu dziecku, przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Widomym znakiem jego duchowego wzrostu będzie przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Mając to na względzie prosimy o włączenie naszego dziecka do grona kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Pragniemy swoim przykładem wspierać i udzielić wszelkiej pomocy, aby zadania postawione przed naszym dzieckiem zostały wypełnione i wpłynęły na pogłębienie więzi naszej rodziny z Chrystusem i Jego Kościołem.

Nazwisko i imię (-a) kandydata ... ............................ ....................................
data i miejsce urodzenia .............................. ............................................
Imiona rodziców .................................. .....................................
(mamy i taty) lub opiekunów kandydata
Adres zamieszkania ........................................................................................
Parafia i data chrztu kandydata.............................................................
Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna ) .......................................
Szkoła i klasa ............................................. ......................
Imię i nazwisko katechety .................................................................
Czytelny podpis rodzica ( opiekuna) i kandydata

 

- STRONA INFORMACYJNA -

Pozostawiamy tę stronę w domu kandydata!


Drodzy 8 – klasiści, Szanowni Rodzice!
Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany przygotowaniem do sakramentu bierzmowania w Parafii w Szczygłowicach, poniżej podaję wymagania, aby przygotować się do tegoż sakramentu

1. Obowiązkowy udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej oraz nabożeństwach okresowych (różaniec min. 4 razy, roraty min. 4 razy, Droga Krzyżowa 2 razy, Gorzkie Żale 2 razy, nabożeństwa majowe min. 4 razy).
2. Miesięczna spowiedź święta – okazja pół godziny przed każdą Mszą św., ewentualnie w soboty od 16.00 – 17.00
3. Uczestnictwo w wyznaczonych spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez animatorów (1 raz w miesiącu)
4. Minimum dobra ocena z religii i odpowiednie zachowanie na katechezie w szkole.
5. Dostarczenie osobiście ks. Grzegorzowi do końca września 2022 wypisanego formularza oraz zaświadczenia o chrzcie św. lub ksero pamiątki chrztu św, jeżeli kandydat/tka był/a ochrzczony/a poza parafią w Szczygłowicach.
6. O ile kandydat mieszka na terenie innej parafii, koniecznym jest dostarczenie zgody własnej parafii na przygotowanie i udzielenie sakramentu dojrzałości w Parafii w Szczygłowicach.
7. Zaliczenie podstawowych modlitw katechizmowych, które uczniowie otrzymali na katechezie (czas do połowy marca 2023).
8. Pod koniec przygotowania poprosimy o składkę związaną z bezpośrednim przygotowaniem samej liturgii, świątyni, zakupem okolicznościowych pamiątek.

Termin przyjęcia sakramentu bierzmowania ustala ks. Biskup i zostanie podany w późniejszym terminie.
Kandydat otrzyma indeks, w którym zbiera podpisy za udział w Mszach św., nabożeństwach i spotkaniach. Indeks oraz notatnik do spotkań w grupach każdy kandydat otrzyma bezpłatnie w najbliższym tygodniu w szkole na lekcji religii.
W środę (14 września) o godz. 18.00 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne kandydatów do bierzmowania, na które zapraszamy uczniów klas VIII wraz z rodzicami. Na to spotkanie przynosimy wydrukowaną i wypisaną deklarację, którą można wydrukować z strony internetowej parafii w zakładce SAKRAMENTY – BIERZMOWANIE.