PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Formularz zgłoszeniowy kandydatów do bierzmowania

z parafii pw. NMP KRÓLOWEJ ŚWIATA w Knurowie – Szczygłowicach w roku 2023

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Imiona rodziców

Miejsce i parafia chrztu

Data chrztu

Adres zamieszkania

Parafia (jeśli inna parafia zamieszkania niż tutejsza - konieczna zgoda z własnej parafii na

przygotowanie i udzielenie bierzmowania w Parafii NMP Królowej Świata w Knurowie)

Telefon kontaktowy kandydata

Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wyraża ją rodzic lub opiekun prawny)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję

Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

administratora, którym jest parafia pw. NMP Królowej Świata w Knurowie, danych osobowych

podanych w Deklaracji umożliwiających kontakt w toku przygotowań do przyjęcia Sakramentu

Bierzmowania, tj. adres zamieszkania kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie i może być cofnięta w każdym czasie.

Knurów, dnia ……………………… ………………………………………………

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

Deklaracja kandydata:

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu

Bierzmowania w parafii NMP Królowej Świata w Knurowie. Zapoznałem się z obowiązkami

i zasadami dotyczącymi przygotowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie.

.....................................................................

(data i czytelny podpis kandydata)

 

Deklaracja rodziców:

Jako rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w spełnieniu

powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania do

sakramentu bierzmowania

..............................................................

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

- STRONA INFORMACYJNA -

Pozostawiamy tę stronę w domu kandydata!


Drodzy 8 – klasiści, Szanowni Rodzice!
Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany przygotowaniem do sakramentu bierzmowania w Parafii w Szczygłowicach, poniżej podaję wymagania, aby przygotować się do tegoż sakramentu

1. Obowiązkowy udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej oraz nabożeństwach okresowych (różaniec min. 4 razy, roraty min. 4 razy, Droga Krzyżowa 2 razy, Gorzkie Żale 1 raz).
2. Miesięczna spowiedź święta – okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św., ewentualnie w soboty od 16.00 – 17.00
3. Uczestnictwo w wyznaczonych spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez animatorów (1 raz w miesiącu)
4. Minimum dobra ocena z religii i odpowiednie zachowanie na katechezie w szkole.
5. Dostarczenie osobiście ks. Grzegorzowi do końca września 2023 wypisanego formularza oraz zaświadczenia o chrzcie św. lub ksero pamiątki chrztu św, jeżeli kandydat/tka był/a ochrzczony/a poza parafią w Szczygłowicach.
6. O ile kandydat mieszka na terenie innej parafii, koniecznym jest dostarczenie zgody własnej parafii na przygotowanie i udzielenie sakramentu dojrzałości w Parafii w Szczygłowicach.
7. Zaliczenie podstawowych modlitw katechizmowych, które uczniowie otrzymali na katechezie (czas do połowy marca 2024).
8. Pod koniec przygotowania poprosimy o składkę związaną z bezpośrednim przygotowaniem samej liturgii, świątyni, zakupem okolicznościowych pamiątek.

Termin przyjęcia sakramentu bierzmowania ustala ks. Biskup i zostanie podany w późniejszym terminie.
Kandydat otrzyma indeks, w którym zbiera podpisy za udział w Mszach św., nabożeństwach i spotkaniach. Indeks oraz notatnik do spotkań w grupach każdy kandydat otrzyma bezpłatnie w najbliższym tygodniu w szkole na lekcji religii.
W wtorek (12 września) o godz. 18.00 w salce na probostwie odbędzie się spotkanie organizacyjne kandydatów do bierzmowania, na które zapraszamy uczniów klas VIII oraz przynajmniej jednego z rodziców. Na to spotkanie przynosimy wydrukowaną i wypisaną deklarację, którą można wydrukować z strony internetowej parafii w zakładce SAKRAMENTY – BIERZMOWANIE. Ostateczny termin zgłoszeń kandydata mija 30 września.