DAROWIZNA - WPŁATY NA KONTO PARAFII

Darowizny wpłacane na konto parafii są konkretną formą wsparcia wspólnoty parafialnej w realizacji jej konkretnych celów. Darowizny tak realizowane można odliczyć od dochodu. Należy pamiętać, aby w tytule wpłaty napisać wtedy „na cele kultu religijnego”. Łączna wartość odpisu dla osób fizycznych nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie jest możliwe, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy parafii. Należy więc po przekazaniu darowizny wydrukować potwierdzenie dokonania wpłaty i zachować je w do ewentualnego wglądu przez organa skarbowe.

Darowizny prosimy wpłacać na następujący rachunek bankowy:

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ ŚWIATA

UL. ZWYCIĘSTWA 71

44 – 193 KNURÓW

VELOBANK  02 1560 1108 2106 2254 4164 0002